shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0755.421.251
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2020
Begindatum:30 september 2020
Naam:RIVIEREHYDRO
Naam in het Frans, sinds 30 september 2020
Adres van de zetel: Parc Ind. des Hauts Sarts, 1e av 123/125 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 30 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Rutten ,  Jean  Sinds 30 september 2020
Bestuurder Rutten ,  Nathalie  Sinds 30 september 2020
Bestuurder Schleck ,  Stéphane  Sinds 30 september 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Schleck ,  Stéphane  Sinds 30 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 30 september 2020
BTW 2008  35.120  -  Transmissie van elektriciteit
Sinds 30 september 2020
BTW 2008  35.140  -  Handel in elektriciteit
Sinds 30 september 2020
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 30 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug