shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0755.436.196
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2020
Begindatum:30 september 2020
Naam:TAFFAREL Christophe
Naam in het Frans, sinds 30 september 2020
Adres van de zetel: Rue de Monin, Achet 54B Stratenplan
5362 Hamois
Sinds 30 september 2020
Telefoonnummer:
+32473581883 Sinds 30 september 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@christophe-taffarel.beSinds 30 september 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Auspert ,  Déborah  Sinds 30 september 2020
Bestuurder Taffarel ,  Christophe  Sinds 30 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 oktober 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 7 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 7 oktober 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug