shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0755.438.869
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2020
Begindatum:30 september 2020
Naam:BJPO
Naam in het Frans, sinds 30 september 2020
Commerciële Naam:Bô Jardin et Piscine d'O
Naam in het Frans, sinds 30 september 2020
Adres van de zetel: Avenue Champs Là Haut 13 Stratenplan
4053 Chaudfontaine
Sinds 30 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
olivier.dozin@gmail.comSinds 30 september 2020
Webadres:
www.bojardindo.be Sinds 30 september 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Dozin ,  Olivier  Sinds 30 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 oktober 2020
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 9 oktober 2020
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 oktober 2020
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Ambachtsman
Sinds 19 januari 2021
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 oktober 2020
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 9 oktober 2020
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 9 oktober 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 12 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2022
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug