shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0755.512.610
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2020
Begindatum:1 oktober 2020
Naam:PERET & FILS
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2020
Adres van de zetel: Sur les Bruyères 1 Stratenplan
4190 Ferrières
Sinds 1 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Peret ,  Corentin  Sinds 1 oktober 2020
Bestuurder Peret ,  Philippe  Sinds 1 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2020
 
Ruwbouw
Sinds 6 oktober 2020
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 6 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 6 oktober 2020
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 6 oktober 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  23.700  -  Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  25.300  -  Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug