shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0755.623.664
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 oktober 2020
Begindatum:2 oktober 2020
Naam:Notabis, société notariale
Naam in het Frans, sinds 2 oktober 2020
Afkorting: Notabis
Naam in het Frans, sinds 2 oktober 2020
Adres van de zetel: Place de Bronckart 17 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 2 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Erkend door de Nationale Kamer van Notarissen (NKN)
Sinds 1 december 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.102  -  Activiteiten van notarissen
Sinds 2 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  69.102 -  Activiteiten van notarissen
Sinds 1 december 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug