shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0755.702.155
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 oktober 2020
Begindatum:5 oktober 2020
Naam:GMotion
Naam in het Frans, sinds 5 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Fond d'Arquet 17 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 5 oktober 2020
Telefoonnummer:
+32000000000 Sinds 5 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
administration@gmotion.beSinds 5 oktober 2020
Webadres:
www.gmotion.be Sinds 5 oktober 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder de Pierpont ,  Guillaume  Sinds 5 oktober 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 oktober 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 5 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 oktober 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 oktober 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 5 oktober 2020
BTW 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 5 oktober 2020
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 5 oktober 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 5 oktober 2020
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 5 oktober 2020
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 5 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug