shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0755.744.618
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 oktober 2020
Begindatum:6 oktober 2020
Naam:J IT Smart Your Network & Security
Naam in het Frans, sinds 6 oktober 2020
Afkorting: J IT
Naam in het Frans, sinds 6 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Chainisse, Beuzet 42 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 6 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Gillain ,  Pascal  Sinds 6 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 maart 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 6 oktober 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 6 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  62.090 -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 3 maart 2021
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug