shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0755.781.240
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 oktober 2020
Begindatum:6 oktober 2020
Naam:RÉGINE PIRE
Naam in het Frans, sinds 6 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Jean Bebronne(SL) 6
5020 Namur
Sinds 6 oktober 2020
Telefoonnummer:
+32473688993 Sinds 6 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
rpire@hotmail.comSinds 6 oktober 2020
rpire@hotmail.comSinds 6 oktober 2020
Webadres:
www.reginepire.com Sinds 6 oktober 2020
www.reginepire.com Sinds 6 oktober 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pire ,  Régine  Sinds 6 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 oktober 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 6 oktober 2020
Btw 2008  47.730  -  Apotheken
Sinds 6 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug