shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0755.851.417
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 2020
Begindatum:8 oktober 2020
Naam:CONSTRUCTION LD
Naam in het Frans, sinds 8 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Abbéchamps 5 Stratenplan
5300 Andenne
Sinds 8 oktober 2020
Telefoonnummer:
+32471498832 Sinds 8 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lebrundylan270594@gmail.comSinds 8 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Lebrun ,  Dylan  Sinds 8 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2020
 
Ruwbouw
Sinds 23 november 2020
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 23 november 2020
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 23 november 2020
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 23 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 november 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 23 november 2020
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 23 november 2020
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 23 november 2020
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 23 november 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 oktober 2020
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 8 oktober 2020
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 8 oktober 2020
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 8 oktober 2020
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 8 oktober 2020
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug