shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0755.851.615
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 2020
Begindatum:8 oktober 2020
Naam:TOITURES LA
Naam in het Frans, sinds 8 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue de la Sablonnière,Isnes 8 Stratenplan
5032 Gembloux
Sinds 8 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
toituresla@gmail.comSinds 8 oktober 2020
Webadres:
https://toitures-la.be Sinds 8 oktober 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Legros ,  Aymeric  Sinds 8 oktober 2020
Bestuurder Martin ,  Christelle  Sinds 8 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2020
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 7 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 november 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 7 november 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 oktober 2020
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 8 oktober 2020
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 8 oktober 2020
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug