shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.450.243
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 2020
Begindatum:12 oktober 2020
Naam:BILL CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 12 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Max Tannier 37 Stratenplan
4218 Héron
Sinds 12 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bill.construct@hotmail.comSinds 12 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Billiet ,  Sébastien  Sinds 12 oktober 2020
Bestuurder Diericx ,  Sabine  Sinds 12 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2020
 
Ruwbouw
Sinds 19 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 19 oktober 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 12 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug