shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.534.375
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2020
Begindatum:13 oktober 2020
Naam:VANAUBEL FRERES CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 13 oktober 2020
Adres van de zetel: Hauzeur 24 Stratenplan
4650 Herve
Sinds 13 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Vanaubel ,  Bryan  Sinds 13 oktober 2020
Bestuurder Vanaubel ,  Lloyd  Sinds 13 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2020
 
Ruwbouw
Sinds 15 oktober 2020
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 15 oktober 2020
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 oktober 2020
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 oktober 2020
 
Algemeen aannemer
Sinds 15 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 oktober 2020
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 15 oktober 2020
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 15 oktober 2020
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 15 oktober 2020
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 15 oktober 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 13 oktober 2020
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 13 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug