shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.807.064
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 oktober 2020
Begindatum:20 oktober 2020
Naam:INPHINI
Naam in het Frans, sinds 20 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Lulay-des-Fèbvres 7 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 20 oktober 2020
Telefoonnummer:
+3242521818 Sinds 20 oktober 2020
+32479983398 Sinds 20 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
pascal@inphini.euSinds 20 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Nguyen Ngoc ,  Kéziah  Sinds 20 oktober 2020
Bestuurder Stipulante ,  Pascal  Sinds 20 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 november 2020
BTW 2008  64.300  -  Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
Sinds 1 november 2020
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 november 2020
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug