shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.880.607
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 oktober 2020
Begindatum:22 oktober 2020
Naam:Cocoon clothing Céline Danneels et Justine Fosseur
Naam in het Frans, sinds 22 oktober 2020
Afkorting: Cocoon clothing
Naam in het Frans, sinds 22 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue du Couvent, Oret 22 Stratenplan  bus 5
5640 Mettet
Sinds 22 oktober 2020
Telefoonnummer:
+32494828616 Sinds 22 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 22 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Danneels ,  Céline  Sinds 22 oktober 2020
Zaakvoerder Danneels ,  Céline  Sinds 22 oktober 2020
Zaakvoerder Fosseur ,  Justine  Sinds 22 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.711  -  Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 10 november 2020
BTW 2008  46.424  -  Groothandel in kledingaccessoires
Sinds 10 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug