shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.887.931
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 oktober 2020
Begindatum:22 oktober 2020
Naam:BG AUCTIONS
Naam in het Frans, sinds 22 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Colompré 100 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 22 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Ben Yakhlaf ,  Sarah  Sinds 22 oktober 2020
Bestuurder Ben Yakhlaf ,  Yassine  Sinds 22 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 22 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 22 oktober 2020
BTW 2008  47.593  -  Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 22 oktober 2020
BTW 2008  47.784  -  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 22 oktober 2020
BTW 2008  47.787  -  Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
Sinds 22 oktober 2020
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 22 oktober 2020
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 22 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug