shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.927.721
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 oktober 2020
Begindatum:23 oktober 2020
Naam:ACNL WEB
Naam in het Frans, sinds 23 oktober 2020
Commerciële Naam:ACNL WEB
Naam in het Frans, sinds 23 oktober 2020
Adres van de zetel: Avenue de la Résistance 33 Stratenplan
4630 Soumagne
Sinds 23 oktober 2020
Telefoonnummer:
+32495746436 Sinds 23 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
christophe@hangar86.beSinds 23 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Sacre ,  Christophe  Sinds 23 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 22 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 22 november 2020
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 22 november 2020
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 22 november 2020
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 22 november 2020
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 22 november 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.910 -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug