shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0756.972.657
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 januari 2023
Begindatum:25 oktober 2020
Naam:RENOV&NOUS
Naam in het Frans, sinds 25 oktober 2020
Adres van de zetel: Avenue Albert-Ier 61   bus A
5070 Fosses-la-Ville
Sinds 25 oktober 2020

Doorgehaald adres sinds 20 december 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
renovenous@hotmail.comSinds 25 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Froment ,  Rony  Sinds 25 oktober 2020
Bestuurder Gustin ,  Olivier  Sinds 25 oktober 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Davin ,  Raphaël  Sinds 19 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2021
 
Ruwbouw
Sinds 26 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 januari 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 januari 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 25 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug