shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0756.980.377
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 2020
Begindatum:26 oktober 2020
Naam:SABAI THAI FOOD
Naam in het Frans, sinds 26 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue du Puisatier 5 Stratenplan
4340 Awans
Sinds 26 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 26 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (1) Hubin ,  Michaël  Sinds 26 oktober 2020
Bestuurder (1) Hubin ,  Namfon  Sinds 26 oktober 2020
Bestuurder (1) Kistemann ,  Yuvalak  Sinds 26 oktober 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Leurhandel
Sinds 5 januari 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 20 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 december 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 20 november 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Bestuurder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Zaakvoerder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug