shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0757.539.316
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 oktober 2020
Begindatum:27 oktober 2020
Naam:Jonathan de Wilde d'Estmael
Naam in het Frans, sinds 27 oktober 2020
Afkorting: JWE
Naam in het Frans, sinds 27 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Saint-Maurice 112 A Stratenplan
5300 Andenne
Sinds 27 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder de Wilde d'Estmael ,  Jonathan  Sinds 27 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 november 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 27 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug