shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0757.605.137
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 oktober 2020
Begindatum:29 oktober 2020
Naam:Rénove Cheminée
Naam in het Frans, sinds 29 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue de la Martinette 14 Stratenplan
5580 Rochefort
Sinds 29 oktober 2020
Telefoonnummer:
+32498709881 Sinds 29 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ancion.mael@gmail.comSinds 29 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Ancion ,  Maël  Sinds 29 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 29 oktober 2020
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 29 oktober 2020
BTW 2008  43.993  -  Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 29 oktober 2020
BTW 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 29 oktober 2020
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 29 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug