shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0757.656.508
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 oktober 2020
Begindatum:30 oktober 2020
Naam:SEVIMLER MARKET
Naam in het Frans, sinds 30 oktober 2020
Adres van de zetel: Route de Wasseiges(CG) 205 Stratenplan
5022 Namur
Sinds 30 oktober 2020
Telefoonnummer:
+32479980765 Sinds 30 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
berkant-sevimler@hotmail.comSinds 30 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Ozenci ,  Zübeyde  Sinds 30 oktober 2020
Bestuurder Sevimler ,  Berkan  Sinds 30 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.113  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 30 oktober 2020
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 30 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.113 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 1 december 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug