shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0757.825.762
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 november 2020
Begindatum:5 november 2020
Naam:SITABEL
Naam in het Frans, sinds 5 november 2020
Afkorting: SITABEL
Naam in het Frans, sinds 5 november 2020
Adres van de zetel: Rue de la Bourgogne(GB) 25 Stratenplan
5024 Namur
Sinds 5 november 2020
Telefoonnummer:
+32479751707 Sinds 5 november 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
aisati_82@hotmail.beSinds 5 november 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 5 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder El Aisati ,  Fouad  Sinds 5 november 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 5 november 2020
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 5 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug