shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0757.974.133
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 november 2020
Begindatum:10 november 2020
Naam:Oh My House !
Naam in het Frans, sinds 10 november 2020
Adres van de zetel: Rue de la Victoire, Nov. 5380 Stratenplan
5380 Fernelmont
Sinds 12 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Oost ,  Géraldine  Sinds 10 november 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 10 november 2020
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 10 november 2020
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 10 november 2020
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 10 november 2020
BTW 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 10 november 2020
BTW 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 10 november 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  68.311 -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 maart 2021
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug