shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0758.398.458
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 november 2020
Begindatum:13 november 2020
Naam:DE Agency
Naam in het Frans, sinds 13 november 2020
Adres van de zetel: Rue Basse 8 Stratenplan
5332 Assesse
Sinds 13 november 2020
Telefoonnummer:
+32471694227 Sinds 13 november 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
emile.coaching@gmail.comSinds 13 november 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Dubuc ,  Emile  Sinds 13 november 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 13 november 2020
BTW 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 13 november 2020
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 13 november 2020
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 13 november 2020
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 13 november 2020
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 13 november 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug