shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0758.510.504
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 november 2020
Begindatum:17 november 2020
Naam:Peter Goodwright Studio
Naam in het Frans, sinds 17 november 2020
Adres van de zetel: Rue Surfossé 49 Stratenplan
4621 Fléron
Sinds 17 november 2020
Telefoonnummer:
0486381590 Sinds 8 december 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
petergoodwright.studio@gmail.comSinds 8 december 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bonhomme ,  Serge  Sinds 17 november 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 december 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 17 november 2020
BTW 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 17 november 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug