shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0758.541.384
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 november 2020
Begindatum:18 november 2020
Naam:LUXURY LOCATION
Naam in het Frans, sinds 18 november 2020
Adres van de zetel: Rue Warichet, Gd-L. 37 Stratenplan
5031 Gembloux
Sinds 18 november 2020
Telefoonnummer:
+32489330877 Sinds 18 november 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
luxurylocation.be@gmail.comSinds 18 november 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Brahy ,  Basil  Sinds 18 november 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 december 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 2 december 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug