shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0758.641.750
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 2020
Begindatum:20 november 2020
Naam:CONCEPT HOME SOLBREUX
Naam in het Frans, sinds 20 november 2020
Afkorting: CONCEPT & HOME
Naam in het Frans, sinds 20 november 2020
Adres van de zetel: Rue Adolphe Jardon(FW) 37 Stratenplan  bus B
5020 Namur
Sinds 20 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@concept-home-namur.beSinds 20 november 2020
Webadres:
https://www.concept-home-namur.be Sinds 20 november 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Muselle ,  David  Sinds 20 november 2020
Bestuurder Solbreux ,  Steve  Sinds 20 november 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2020
 
Ruwbouw
Sinds 30 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 januari 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 november 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 30 november 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 20 november 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 15 januari 2021
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug