shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0758.735.384
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 2020
Begindatum:25 november 2020
Naam:ABC EXP
Naam in het Frans, sinds 25 november 2020
Adres van de zetel: Chaussée de Perwez(SS) 165 Stratenplan
5002 Namur
Sinds 25 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@abc-exp.comSinds 25 november 2020
Webadres:
www.abc-exp.com Sinds 25 november 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Isayev ,  Adam  Sinds 25 november 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 31 december 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 februari 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 december 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 31 december 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.720  -  Vervaardiging van hang- en sluitwerk
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2021
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 11 februari 2021
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug