shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0758.739.938
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 2020
Begindatum:25 november 2020
Naam:EURO MANAGE
Naam in het Frans, sinds 25 november 2020
Adres van de zetel: Chaussée de Marche(EP) 588 Stratenplan
5101 Namur
Sinds 25 november 2020
Telefoonnummer:
0479773807 Sinds 25 november 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.euromanage.eu Sinds 25 november 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bertrand ,  Eric  Sinds 25 november 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 december 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 december 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug