shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0758.829.911
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 2020
Begindatum:27 november 2020
Naam:GREY FOX STUDIO
Naam in het Frans, sinds 27 november 2020
Adres van de zetel: Rue du Gué 43 Stratenplan
4670 Blégny
Sinds 27 november 2020
Telefoonnummer:
+32497112404 Sinds 27 november 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lorenzo-miceli@hotmail.beSinds 27 november 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 27 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (1) Miceli ,  Lorenzo  Sinds 27 november 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 december 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Bestuurder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Zaakvoerder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug