shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0758.988.079
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 december 2020
Begindatum:2 december 2020
Naam:MYEDUC
Naam in het Frans, sinds 2 december 2020
Commerciële Naam:MYEDUC
Naam in het Frans, sinds 2 december 2020
Adres van de zetel: Rue Ferdinand Nicolay 538 Stratenplan
4420 Saint-Nicolas
Sinds 2 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dierckx ,  Nicolas  Sinds 2 december 2020
Bestuurder Zanella ,  Bernard  Sinds 2 december 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 8 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 december 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  77.400  -  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  85.609  -  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  87.901  -  Integrale jeugdhulp met huisvesting
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  87.909  -  Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  88.104  -  Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  88.109  -  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  88.991  -  Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  88.992  -  Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
Sinds 8 december 2020
BTW 2008  88.994  -  Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
Sinds 8 december 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 december 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug