shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0759.619.371
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 december 2020
Begindatum:9 december 2020
Naam:YOU MOVIE
Naam in het Frans, sinds 9 december 2020
Adres van de zetel: Rue du Village(BU) 10 Stratenplan
5004 Namur
Sinds 9 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hello@youmovie.beSinds 9 december 2020
Webadres:
www.youmovie.be Sinds 9 december 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder De Riemaecker ,  Didier  Sinds 9 december 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 december 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 9 december 2020
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 9 december 2020
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 9 december 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 december 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug