shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0759.648.768
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 2020
Begindatum:10 december 2020
Naam:TIDAC ENGINEERING
Naam in het Frans, sinds 10 december 2020
Afkorting: TIDAC
Naam in het Frans, sinds 10 december 2020
Adres van de zetel: Rue des Déportés, Beuzet 41 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 10 december 2020
Telefoonnummer:
+32497932786 Sinds 10 december 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
pni@tidac.beSinds 10 december 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Borremans ,  Ariane  Sinds 10 december 2020
Bestuurder Nijskens ,  Pierre  Sinds 10 december 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 december 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 10 december 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 december 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2022
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug