shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0759.665.101
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 maart 2022
Begindatum:10 december 2020
Naam:DELATTE CONSTRUCT ENTREPRISE
Naam in het Frans, sinds 10 december 2020
Adres van de zetel: Rue de Crenwick 51
4250 Geer
Sinds 10 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder Delatte ,  Jonathan  Sinds 10 december 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Berrewaerts ,  Isabelle  Sinds 14 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2021
 
Ruwbouw
Sinds 8 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 december 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug