shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0759.734.286
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 juni 2022
Begindatum:14 december 2020
Naam:SPLACHE SERVICES & Cie
Naam in het Frans, sinds 14 december 2020
Adres van de zetel: Rue des Fouleries 13   bus F1
4800 Verviers
Sinds 10 maart 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 14 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Leroy ,  Jessica  Sinds 14 december 2020
Zaakvoerder Leroy ,  Jessica  Sinds 14 december 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Legrand ,  Dominique  Sinds 20 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 januari 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 14 december 2020
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 14 december 2020
Btw 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 14 december 2020
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 14 december 2020
Btw 2008  82.920  -  Verpakkingsbedrijven
Sinds 14 december 2020
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 14 december 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug