shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0759.855.636
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 2020
Begindatum:16 december 2020
Naam:CMDWAVE
Naam in het Frans, sinds 16 december 2020
Adres van de zetel: Rue du Baty-de-Crock, Durnal 15 Stratenplan
5530 Yvoir
Sinds 16 december 2020
Telefoonnummer:
+32471675632 Sinds 16 december 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
eric.rogiers@gmail.comSinds 16 december 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rogiers ,  Eric  Sinds 16 december 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 19 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 januari 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 19 januari 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  18.200  -  Reproductie van opgenomen media
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  26.800  -  Vervaardiging van magnetische en optische media
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 1 januari 2021
BTW 2008  95.120  -  Reparatie van communicatieapparatuur
Sinds 1 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 december 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug