shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0760.527.015
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 december 2020
Begindatum:24 december 2020
Naam:BREEX EASYBOX
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 2020
Adres van de zetel: Moutstraat 54
9000 Gent
Sinds 1 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
board@easybox.comSinds 23 december 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0537.365.350   Sinds 23 december 2020
Bestuurder 0759.913.737   Sinds 23 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Marin ,  Vasco  (0537.365.350)   Sinds 23 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Belcijan ,  Andrej  (0759.913.737)   Sinds 23 december 2020
Gedelegeerd bestuurder 0537.365.350   Sinds 23 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 januari 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 24 december 2020
Btw 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 24 december 2020
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 24 december 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.100 -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 december 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug