shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0760.394.183
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 2020
Begindatum:22 december 2020
Naam:CLICKINVEST
Naam in het Frans, sinds 22 december 2020
Commerciële Naam:CLICKINVEST
Naam in het Frans, sinds 22 december 2020
Adres van de zetel: Place Cardinal-Mercier 16 Stratenplan  bus 21
5500 Dinant
Sinds 22 december 2020
Telefoonnummer:
082229859 Sinds 22 december 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
clickimmo@outlook.beSinds 22 december 2020
Webadres:
www.clickimmo.be Sinds 22 december 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rezette ,  Denis  Sinds 22 december 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 22 december 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 januari 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 22 december 2020
BTW 2008  71.112  -  Interieurarchitecten
Sinds 22 december 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.311 -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 december 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug