shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0760.396.955
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 2020
Begindatum:22 december 2020
Naam:LEJEUNE MAXIME AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Naam in het Frans, sinds 22 december 2020
Adres van de zetel: Rue Ardoncour(MEL) 63 Stratenplan
4633 Soumagne
Sinds 22 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lejeune-maxime@hotmail.comSinds 22 december 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lejeune ,  Maxime  Sinds 22 december 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 januari 2021
 
Ruwbouw
Sinds 4 januari 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 4 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 april 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 januari 2021
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 januari 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 januari 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 22 december 2020
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 22 december 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 8 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 december 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug