shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0761.966.573
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 januari 2021
Begindatum:23 januari 2021
Naam:FIDUCIAIRE BALTHASAR ET RAMIREZ
Naam in het Frans, sinds 23 januari 2021
Adres van de zetel: Rue de la Concorde 27 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 23 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 januari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Balthasar ,  Marc  Sinds 23 januari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 23 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 februari 2021
 
 

Toelatingen

Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 30 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 23 januari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug