shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0762.789.885
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 februari 2021
Begindatum:2 februari 2021
Naam:COM'EVOLVE
Naam in het Frans, sinds 2 februari 2021
Adres van de zetel: Fond des Bois 33 Stratenplan
4050 Chaudfontaine
Sinds 2 februari 2021
Telefoonnummer:
+32498059362 Sinds 2 februari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gaudron.julien@gmail.comSinds 2 februari 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gaudron ,  Julien  Sinds 2 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 2 februari 2021
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 2 februari 2021
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 2 februari 2021
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 2 februari 2021
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 2 februari 2021
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 2 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug