shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.319.427
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 februari 2021
Begindatum:7 februari 2021
Naam:FIDUCIAIRE MIFID
Naam in het Frans, sinds 7 februari 2021
Adres van de zetel: Rue de la Concorde 27 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 7 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Balthasar ,  Marc  Sinds 7 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 7 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 februari 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 7 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug