shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.479.674
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 2021
Begindatum:10 februari 2021
Naam:Damien Hubert Menuiserie
Naam in het Frans, sinds 10 februari 2021
Afkorting: DH Menuiserie
Naam in het Frans, sinds 10 februari 2021
Adres van de zetel: Rue Ernest Matagne 17 Stratenplan  bus A
5330 Assesse
Sinds 10 februari 2021
Telefoonnummer:
+32499624707 Sinds 10 februari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
damienhub@hotmail.comSinds 10 februari 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hubert ,  Damien  Sinds 10 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 maart 2021
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 4 maart 2021
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 maart 2021
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 4 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 maart 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 maart 2021
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 4 maart 2021
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 4 maart 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 10 februari 2021
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 10 februari 2021
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 februari 2021
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 10 februari 2021
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 10 februari 2021
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 10 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug