shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.491.651
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 februari 2021
Begindatum:11 februari 2021
Naam:ITRSNEAKERSTORE
Naam in het Frans, sinds 11 februari 2021
Adres van de zetel: Brouck à L'Abbaye 26 Stratenplan
4690 Bassenge
Sinds 11 februari 2021
Telefoonnummer:
+32496412757 Sinds 11 februari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
itesneakers.store@gmail.comSinds 11 februari 2021
thomas.goeme@gmail.comSinds 11 februari 2021
Webadres:
www.itrsneakerstore.com Sinds 11 februari 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bruls ,  Romain  Sinds 11 februari 2021
Bestuurder Goeme ,  Thomas  Sinds 11 februari 2021
Bestuurder Ruwet ,  Christine  Sinds 11 februari 2021
Bestuurder Velden ,  Dorian  Sinds 11 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 11 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 februari 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  47.793  -  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
Sinds 11 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug