shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.513.130
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 februari 2021
Begindatum:11 februari 2021
Naam:ACABAYO
Naam in het Frans, sinds 11 februari 2021
Adres van de zetel: Rue de Favray 58 Stratenplan
4367 Crisnée
Sinds 11 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Fiévez ,  Dominique  Sinds 11 februari 2021
Bestuurder Jonnart ,  Frédéric  Sinds 11 februari 2021
Persoon belast met dagelijks bestuur Fiévez ,  Dominique  Sinds 11 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 11 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 februari 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  01.430  -  Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 11 februari 2021
BTW 2008  93.127  -  Activiteiten van paardensportclubs
Sinds 11 februari 2021
BTW 2008  93.129  -  Activiteiten van overige sportclubs
Sinds 11 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug