shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.672.090
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 februari 2021
Begindatum:16 februari 2021
Naam:POLESPEED
Naam in het Frans, sinds 16 februari 2021
Adres van de zetel: Place Lucien-Séverin, Bovesse 12 Stratenplan
5081 La Bruyère
Sinds 16 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 16 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Soulet ,  Marc  Sinds 16 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  46.170  -  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Sinds 16 februari 2021
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 16 februari 2021
BTW 2008  46.341  -  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 16 februari 2021
BTW 2008  46.381  -  Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
Sinds 16 februari 2021
BTW 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 februari 2021
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 16 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  74.909 -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug