shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.767.409
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2021
Begindatum:18 februari 2021
Naam:DKS Constructions & Châssis
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2021
Adres van de zetel: Rue des Cloutiers 30   bus B
4621 Fléron
Sinds 18 februari 2021
Telefoonnummer:
+32499816255 Sinds 18 februari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kevinderese@outlook.comSinds 18 februari 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Derèse ,  Kevin  Sinds 18 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2021
 
Ruwbouw
Sinds 15 april 2021
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 maart 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 april 2021
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 15 april 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 18 februari 2021
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 februari 2021
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 18 februari 2021
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 18 februari 2021
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 18 februari 2021
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 18 februari 2021
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 18 februari 2021
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 18 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug