shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.808.286
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2021
Begindatum:18 februari 2021
Naam:Ultralight Concept
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2021
Adres van de zetel: Avenue des Biolleux 7 Stratenplan  bus A
4800 Verviers
Sinds 18 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0525.911.630   Sinds 18 februari 2021
Bestuurder 0762.951.025   Sinds 18 februari 2021
Vaste vertegenwoordiger Fidale ,  François  (0525.911.630)   Sinds 18 februari 2021
Vaste vertegenwoordiger Wailly ,  Stéphane  (0762.951.025)   Sinds 18 februari 2021
Gedelegeerd bestuurder 0525.911.630   Sinds 18 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 februari 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  30.300  -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 18 februari 2021
BTW 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 18 februari 2021
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 18 februari 2021
BTW 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 18 februari 2021
BTW 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 18 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  30.300 -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 1 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug