shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.831.250
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2021
Begindatum:19 februari 2021
Naam:HYDRO INVEST
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2021
Adres van de zetel: Quai Marcellis 1B Stratenplan
4020 Liège
Sinds 19 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0441.032.670   Sinds 19 februari 2021
Vaste vertegenwoordiger Gouttiere ,  Serge  (0441.032.670)   Sinds 19 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 19 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  11.070  -  Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  35.300  -  Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  38.212  -  Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  46.751  -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 19 februari 2021
BTW 2008  47.787  -  Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 februari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug