shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.842.336
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2021
Begindatum:19 februari 2021
Naam:Equi Team Farrier of Performance
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2021
Afkorting: Equi TFP
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2021
Adres van de zetel: Avenue de Géradon 31 Stratenplan
4130 Esneux
Sinds 19 februari 2021
Telefoonnummer:
+32476862204 Sinds 19 februari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
joosen.yves@gmail.comSinds 19 februari 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bourdin ,  Thibaut  Sinds 19 februari 2021
Bestuurder Joosen ,  Yves  Sinds 19 februari 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  01.620  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  01.430  -  Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  25.501  -  Smeden van metaal
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  25.999  -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  32.129  -  Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  47.762  -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  96.093  -  Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  96.094  -  Africhten van huisdieren
Sinds 1 maart 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug